De juridische procedure

Hoe verloopt de juridische procedure?

 • Stap 1: Uw schriftelijk stuk wordt ingediend (dagvaarding).
 • Stap 2: De wederpartij kan een schriftelijk stuk indienen (conclusie van antwoord).
 • Stap 3: De rechter kan een zitting inplannen (comparitie van partijen).
 • Stap 4: Indien nodig kunt u nog een schriftelijk stuk indienen (repliek).
 • Stap 5: De wederpartij kan hierop reageren met een schriftelijk stuk (dupliek).
 • Stap 6: De rechter oordeelt over de zaak (vonnis).

Wat gebeurt er als de wederpartij niet reageert?

Als de wederpartij niet reageert, wijst de rechter uw eis in beginsel meteen toe. Dit betekent dat de rechter u gelijk geeft en normaal gesproken ook bepaalt dat de wederpartij uw kosten (deels) moet vergoeden.

Wat gebeurt er als de wederpartij wel reageert?

Als de wederpartij wel reageert met een schriftelijk stuk (conclusie van antwoord) dan zal de rechter meestal een zitting inplannen (Stap 3).

Moet ik zelf naar de rechter?

Nee, dit hoeft niet. In beginsel wordt uw zaak volledig schriftelijk afgehandeld. Als de wederpartij echter verweer voert, kan de rechter beslissen dat u en de wederpartij naar de rechtbank moeten komen. U kunt dan zelf naar de rechtbank gaan, maar u kunt daar ook De Procedeerwinkel voor inschakelen. Informeer hier naar de kosten die daaraan zijn verbonden.

Is het mogelijk om zelf te procederen bij de rechtbank?

Iedereen kan zelf bij de rechter procederen voor vorderingen lager dan € 25.000. De Procedeerwinkel kan alle schriftelijke stukken voor u opstellen. Ook kunnen wij u vertegenwoordigen bij het proces. Informeer hier naar de kosten die daaraan zijn verbonden.

Kan ik zelf een dagvaarding betekenen aan de wederpartij?

Nee. Alleen een deurwaarder mag een dagvaarding betekenen. De Procedeerwinkel kan dit in samenwerking met onze deurwaarder echter snel voor u verzorgen.

Kosten van de juridische procedure

Wat kost een juridische procedure?

De kosten van een procedure bestaan uit (i) de kosten van de rechtbank (griffierechten), (ii) de kosten van onze deurwaarder, en (iii) onze kosten (met een minimum van EUR 100). Voor de griffierechten ontvangt u zelf een factuur van de rechtbank. Voor de kosten van de deurwaarder ontvangt u zelf een factuur van onze deurwaarder.

Hoe hoog zijn de kosten van de rechtbank?

Als u een natuurlijk persoon bent (d.w.z. dat u niet handelt namens bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) of eenmanszaak hebt:
 
Bedrag waar het om gaat (de vordering) Griffierecht
€ 0 tot € 500 € 79
€ 500 tot € 12.500 € 223
€ 12.500 tot € 25.000 € 471

Als u niet een natuurlijk persoon bent (dus als u handelt namens bijvoorbeeld een B.V.):
 
Bedrag waar het om gaat (de vordering) Griffierecht
€ 0 tot € 500 € 117
€ 500 tot € 12.500 € 471
€ 12.500 tot € 25.000 € 941

Hoe hoog zijn de kosten van de deurwaarder?

De kosten voor het betekenen van een dagvaarding en/of een vonnis zijn circa € 98. Als u alleen maar een dagvaarding via De Procedeerwinkel wilt ontvangen, kunt u ook zelf een deurwaarder opdracht geven. Indien de tegenpartij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, brengt de deurwaarder € 10 extra in rekening in verband met het plaatsen van een digitale advertentie.

Krijg ik de kosten die ik moet maken weer terug?

Als de rechter u gelijk geeft, krijgt u normaal gesproken (bijna) alle kosten die u hebt moeten maken (afgezien van onze kosten) weer vergoed. De vergoeding die de rechter toewijst bestaat uit:
 • De kosten van de rechtbank (de griffierechten).
 • De kosten van onze deurwaarder.
 • De kosten voor uw juridische ondersteuning (“salaris gemachtigde”).
 • Buitengerechtelijke incassokosten.
Als de rechter de wederpartij gelijk geeft, ontvangt u normaal gesproken geen vergoeding van de gemaakte kosten.

Hoe kan ik betalen?

U kunt eenvoudig betalen via iDEAL. Op verzoek is betaling via een handmatige overboeking ook mogelijk.

De duur van de juridische procedure

Hoe lang duurt een juridische procedure?

De duur van een juridische procedure is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:
 • het (indien nodig) achterhalen van de gegevens van de wederpartij
 • de tijd die de deurwaarder nodig heeft voor betekening van de dagvaarding
 • de drukte bij de rechtbank
 • de tijd die de deurwaarder nodig heeft voor betekening van het vonnis

Wat gebeurt er indien de tegenpartij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft?

De deurwaarder zal in dat geval extra tijd nodig hebben in verband met een wettelijke verplichting tot het plaatsen van een advertentie om de tegenpartij te informeren over de procedure. Let op: de procedure wordt hierdoor met drie maanden verlengd.

Onze diensten

Kan ik als particulier en als bedrijf gebruik maken van De Procedeerwinkel?

Ja, zowel particulieren als bedrijven kunnen gebruik maken van onze diensten.

Kan ik particulieren en bedrijven dagvaarden?

Ja, zowel bedrijven als particulieren kunnen via De Procedeerwinkel worden gedagvaard.

Is de Procedeerwinkel veilig?

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat zodat alle gegevens versleuteld naar de server verstuurd worden. Wij verwijderen ieder jaar alle gegevens van de door ons opgestelde processtukken. Zodoende hebben wij nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

Is het een probleem als ik de naam van de wederpartij niet weet?

Indien uw wederpartij een bedrijf is, kunt u gebruik maken van onze koppeling met de Kamer van Koophandel. De juiste gegevens worden dan automatisch voor u ingevuld. Als u een particulier wilt dagvaarden, dient u de beschikbare gegevens zo volledig mogelijk te verstrekken. Indien de wederpartij een oplichter is, kan De Procedeerwinkel via de bank de persoonsgegevens van de oplichter achterhalen. De Procedeerwinkel zal samen met onze deurwaarder de ontbrekende gegevens aanvullen en/of onjuiste gegevens verbeteren.

Kan ik met een vordering die groter is dan € 25.000 ook gebruik maken van de Procedeerwinkel?

Ja, dit is mogelijk. U dient in dat geval contact op te nemen met de medewerkers van De Procedeerwinkel. Wij zullen dan een procedure op maat voor u verzorgen.

Kan de deurwaarder zelf aanpassingen doen in de dagvaarding?

Ja, dit is geen probleem. De deurwaarder past soms de dagvaarding aan om te zorgen dat alle formaliteiten in acht zijn genomen en de betekening van de dagvaarding correct wordt uitgevoerd.

Hoe snel wordt de dagvaarding door onze deurwaarder betekend?

Onze deurwaarder kan dit binnen een aantal werkdagen verzorgen. Hierdoor begint uw procedure zo snel mogelijk.