De juridische procedure

Hoe verloopt de juridische procedure?

 • Stap 1: De Procedeerwinkel stelt een brief voor u op waarin de tegenpartij wordt verzocht te voldoen aan de eis. Hierbij wordt een concept-dagvaarding gebruikt als drukmiddel.
 • Stap 2: Wanneer er geen betaling of reactie heeft plaatsgevonden maakt De Procedeerwinkel de dagvaarding definitief en stuurt deze in overleg met u op naar de deurwaarder.
 • Stap 3: De deurwaarder brengt de dagvaarding langs bij de tegenpartij en levert de stukken aan bij de rechtbank die de zaak op de rol zet. De tegenpartij heeft de mogelijkheid op de dagvaarding te reageren (conclusie van antwoord).
 • Stap 4: Tijdens de rolzitting wordt gekeken door de rechter of de dagvaarding goed is aangeleverd en of de tegenpartij hierop een reactie heeft gegeven. De rechter bepaald dan het verdere verloop van het proces.
 • Stap 5: De rechter plant mogelijk een zittingsdatum in waar beide partijen hun standpunten kunnen verdedigen en onderbouwen.
 • Stap 6: Wanneer nodig zal De Procedeerwinkel samen met u kijken of wij een onderbouwende schriftelijke reactie op het verweer van de tegenpartij zullen indienen (Conclusie van repliek).
 • Stap 7: De tegenpartij kan hierop een schriftelijk stuk indienen bij de rechtbank om hierop te reageren (conclusie van dupliek).
 • Stap 8: Nadat de rechter de standpunten van beide partijen heeft bekeken spreekt deze een vonnis uit waarmee de zaak is afgedaan.
 • Stap 9: Met het vonnis kan De Procedeerwinkel het geld terugvorderen bij de tegenpartij en eventueel beslag laten leggen op rekening, inkomen of eigendommen.

Als de tegenpartij gedurende welke stap dan ook in ons proces toch besluit te betalen, dan wordt het geld direct naar uw bankrekening overgemaakt.

Wat gebeurt er als de wederpartij niet reageert?

Wanneer De Procedeerwinkel een brief heeft gestuurd en hier geen reactie noch betaling op heeft ontvangen zal in overleg met u de juiste juridische stappen worden ondernomen. Wij lichten u in over de kans van slagen, de risico’s en geven u garanties op eventuele kosten.

Als de tegenpartij nog steeds niet reageert wanneer de dagvaarding is aangeleverd bij de rechtbank wordt er verstek verleend. Dit houdt in dat de rechter in beginsel de vordering toewijst.

Wat gebeurt er als de wederpartij wel reageert?

Wanneer wij een reactie op de verstuurde brief ontvangen proberen wij in overleg met u er samen met de tegenpartij uit te komen. Vaak is de tegenpartij in de veronderstelling dat de vordering van u onterecht is. Wij zullen dan de juiste jurisprudentie naar de tegenpartij opsturen zodat deze bewust is van de sterkte van uw vordering.

Wanneer wij een reactie ontvangen op de dagvaarding (conclusie van antwoord) zullen wij deze uitgebreid voor u doornemen en indien nodig de argumenten ontkrachten. Vaak wordt na het indienen van een reactie op de dagvaarding door de rechter een zitting ingepland.

Moet ik zelf naar de rechter?

De Procedeerwinkel slaagt erin de meeste vorderingen volledig schriftelijk af te handelen. Wanneer de tegenpartij verweer voert kan de rechter beslissen om beide partijen naar de rechtbank te laten komen om meer informatie te winnen. Wanneer dit het geval is, zal De Procedeerwinkel met u in overleg gaan en naar aanleiding van uw voorkeur u op de juiste manier bijstaan in de procedure. De Procedeerwinkel kan u ook vertegenwoordigen in de rechtbank. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact met ons op.

Kosten van de juridische procedure

Het aanmelden van uw zaak is bij De Procedeerwinkel helemaal gratis. Wij controleren uw zaak en sturen de tegenpartij een sommatiebrief met concept-dagvaarding. Gaat de tegenpartij niet in op ons verzoek tot betaling dan sturen wij de zaak in overleg met u naar de rechtbank.

Eigenlijk is een juridische procedure bij de rechtbank, zodra u in het gelijk wordt gesteld, altijd kosteloos. U betaalt enkel voorschoten aan de rechtbank en de deurwaarder. Uiteindelijk zullen deze dan ook voor de rekening komen te staan van de tegenpartij.

Hoe hoog is mijn voorschot aan de rechtbank?

Als u een natuurlijk persoon bent (d.w.z. dat u niet handelt namens bijvoorbeeld een B.V. of een stichting) of eenmanszaak hebt:

Bedrag waar het om gaat (de vordering) Griffierecht
€ 0 tot € 500 € 83
€ 500 tot € 12.500 € 236
€ 12.500 tot € 25.000 € 499

Als u niet een natuurlijk persoon bent (dus als u handelt namens bijvoorbeeld een B.V.):

Bedrag waar het om gaat (de vordering) Griffierecht
€ 0 tot € 500 € 124
€ 500 tot € 12.500 € 499
€ 12.500 tot € 25.000 € 996

Hoe hoog is mijn voorschot aan de deurwaarder?

Om uw zaak te starten bij de rechtbank moet de deurwaarder eerst de dagvaarding persoonlijk langs brengen bij de tegenpartij (het betekenen van de dagvaarding). Doordat de deurwaarder persoonlijk bij de tegenpartij langskomt en deze confronteert met de zaak gaan veel partijen gedurende dit proces over tot betaling. Het voorschot voor het betekenen van de dagvaarding betreft €104,-. Net zoals het voorschot van de rechtbank is dit te verhalen op de tegenpartij.

Krijg ik de kosten die ik moet maken weer terug?

Als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld kunt u de kosten die u heeft gemaakt om de procedure in gang te zetten verhalen op de tegenpartij. Wanneer de tegenpartij hier niet toe bereid is kan de deurwaarder voor u beslag laten leggen op goederen totdat de tegenpartij de betaling heeft voldaan. Gebeurt dit niet dan zullen de in beslag genomen goederen worden verkocht waarmee u uw geld terugkrijgt.

De duur van de juridische procedure

Hoe lang duurt een juridische procedure?

De duur van een juridische procedure is afhankelijk van een aantal factoren, namelijk:

 • Aanwezigheid van het bewijsmateriaal
 • De tijd die de deurwaarder nodig heeft voor betekening van de dagvaarding
 • de drukte bij de rechtbank
 • De tegenpartij
 • de tijd die de deurwaarder nodig heeft voor betekening van het vonnis

De Procedeerwinkel streeft naar de meest snelle en efficiënte afhandeling van uw zaak. Wij geven u hierbij advies over de termijnen en eventuele obstakels die het proces kunnen verlengen. Door onze ervaring is De Procedeerwinkel in staat om adequaat actie te ondernemen waardoor het proces wordt ingekort.

Wat gebeurt er indien de tegenpartij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft?

De deurwaarder zal in dat geval extra tijd nodig hebben in verband met een wettelijke verplichting tot het plaatsen van een advertentie om de tegenpartij te informeren over de procedure.

Onze diensten

Kan ik als particulier en als bedrijf gebruik maken van De Procedeerwinkel?

Ja, zowel Particulieren als bedrijven kunnen gebruik maken Procedeerwinkel diensten.

Kan ik bij De Procedeerwinkel geld van particulieren en bedrijven terugvorderen?

Zeker, het terugvorderingsproces van de procedeerwinkel is toepasbaar op particulieren en bedrijven.

Zijn mijn gegevens veilig bij de procedeerwinkel?

Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat zodat alle gegevens versleuteld naar ons verstuurd worden. Wij verwijderen na volledige afhandeling van uw zaak alle gegevens van de door ons opgestelde processtukken. Zodoende hebben wij nooit meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

Kan ik met een vordering die groter is dan € 25.000 ook gebruik maken van de Procedeerwinkel?

Ja, dit is mogelijk. Wij stellen volledig op maat een procedure voor u op. Het team van de procedeerwinkel bestaat uit ervaren juristen die u persoonlijke ondersteuning zullen bieden. U kunt contact met ons opnemen via het contact formulier op onze site of direct contact zoeken via (085 002 8434).

Hoe snel wordt de dagvaarding door onze deurwaarder betekend?

Wij werken nou samen met de deurwaarder zodat binnen een aantal werkdagen de dagvaarding betekent kan worden en een rolzitting ingepland kan worden.